KONFERENCJA WIELTON

Transmitowana do kilku krajów Europy konferencja live firmy Wielton SA była wydarzeniem unikalnym. Event miał bowiem znaczenie strategiczne dla naszego klienta, a pandemia uniemożliwiła przeprowadzenie spotkania „offline”. W ramach realizacji zaprojektowaliśmy dedykowany key visual i animacje, wideo-zaproszenia, rozwiązania komunikacyjne, dedykowaną platformę eventu oraz odpowiadaliśmy za produkcję transmisji.

Sprawdź również

ITALIAN MASQUERADE