II WROCŁAWSKIE DNI DOKTORANTA

O konferencji

W dniach 24-25 maja 2018 roku odbędą się II Wrocławskie Dni Doktoranta. Tegoroczna edycja będzie miała format konferencji naukowo-szkoleniowej, dzięki czemu uczestnicy będą brali udział m.in. w panelach dyskusyjnych z ekspertami i specjalnie przygotowanych szkoleniach.
W tym roku planujemy zjednoczyć doktorantów z ich przyszłymi następcami, czyli  studentami wrocławskich Uczelni. Jako organizatorzy wierzymy, że przybliżenie studentom możliwości rozwoju po ukończeniu studiów I i II stopnia wzbudzi zainteresowanie, zwłaszcza w kontekście planowanych zmian w szkolnictwie wyższym.

HARMONOGRAM

II Wrocławskie Dni Doktoranta 24-25 maja 2018 roku

DZIEŃ 1

GODZINA WYDARZENIE
PANEL STUDENCKI PANEL DOKTORANCKI
14:30-15:00 Rejestracja uczestników
15:00-15:30 Uroczyste otwarcie Dnia Doktoranta
15:30-15:40 Przerwa
15:40-16:10 Co, gdzie i kiedy? Proces rekrutacji na studia doktoranckie. Było, jest, będzie – młodzi naukowcy Wrocławia
16:10-16:20 Przerwa
16:20-16:50 Gatunki i rozwój DOGtoratów –
o procesie wzrostu DOGtoratów
słów kilka
O ustawie 2.0 – istotne zamiany dla
uczestników studiów doktoranckich.
Szkolenie przygotowane przez
ekspertów Ministerstwa Nauki i
Szkolnictwa Wyższego.
16:50-17:20 Przerwa kawowa
17:20-18:00 A zanim DOGtorat to co? – prezentacja możliwości rozwoju naukowego przed rozpoczęciem studiów doktoranckich Perspektywa dalszej kariery naukowej po ukończeniu studiów doktoranckich
18:00-18:10 Przerwa
18:10-18:30 Zakończenie dnia wykładowego, informacje na temat planowanych na następny dzień warsztatów
19:00-… Spotkanie w Grana Padana –  kolacja

DZIEŃ 2

GODZINA WYDARZENIE
CERTYFIKOWANE SZKOLENIA POLDOC WARSZTATY I UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE
15:00-16:30

1. Ochrona wynalazków i wyników prac badawczych w praktyce

2. Czy i gdzie mogę jechać na staż naukowy?

3. Efektywna współpraca z promotorem

1. Dostałem grant i co dalej? o realizacji grantu na UMW

2. Własny grant naukowy – jak właściwie stworzyć wniosek o dofinansowanie? Wykład przygotowany przez ekspertów Narodowego Centrum Nauki.

16:30-16:45 Przerwa
16:45-19:00

1. System komercjalizacji wyników prac badawczych w Polsce

2. Jak skutecznie aplikować o staże naukowe?

3. Jak sprawnie przygotować doktorat?

1. Panel dyskusyjny – Diamentowe Granty

2.Pozamerytoryczne elementy oceny publikacji naukowych: Impact Factor, punktacja MNiSW, analiza cytowań, indeks Hirsha, metody altmetyczne

Poszukujemy aktywnych naukowo doktorantów I i III/IV roku, którzy zaprezentują krótko przebieg swojej pracy w ramach “Gatunki i rozwój DOGtoratów – o procesie wzrostu DOGtoratów słów kilka” – max 5 minut wystąpienia.

Dla aktywnych uczestników paneli dyskusyjnych i prelegentów przewidujemy możliwość otrzymania dodatkowych pkt w rocznym sprawozdaniu doktoranta.

W razie pytań napisz do nas na joanna.gauza@compani.pl

Prelegenci

prof. dr hab. Piotr Dzięgiel
Uroczyste otwarcie

Prorektor ds. Dydaktyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Założyciel SKN Histologii i Biologii Molekularnej. Członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia..

prof. dr hab. Tomasz Wróbel
Uroczyste otwarcie

Kierownik Katedry Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku oraz Prodziekan na Wydziale Lekarskim Kształcenia Podyplomowego na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.

mgr Renata Sławińska
Dzień II 15:00-16:30
Pozamerytoryczne elementy oceny publikacji naukowych

Pracownik Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu od 1986r. Odpowiada m.in. za realizację zajęć dydaktycznych z zakresu Informacji bibliotecznej i naukowej, bibliotekę cyfrową uczelni..

lek. Łukasz Gojny
Dzień II 16:45- 19:00
“Panel dyskusyjny – Diamentowe Granty”

Prezes Studenckiego Towarzystwa Naukowego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w latach 2013-2017. Kierownik projektu MNiSW “Diamentowy Grant”. Koordynator ogólnouczelnianego projektu “Dolnośląscy Liderzy Medycyny”

mgr lic. Mariusz Kusion
Dzień II 15:00 – 19:00

15:00- 16:30 Ochrona wynalazków i wyników prac badawczych w praktyce
16:45 – 19:00 System komercjalizacji wyników prac badawczych w Polsce

dr Anna Jasińska
Dzień II 15:00-19:00

15.00 – 16:30 Czy i gdzie mogę jechać na staż naukowy?
16: 45 – 18:00 Jak skutecznie aplikować o staże naukowe?

dr Justyna Małkuch-Świtalska
Dzień II 15:00-19:00

15:00 – 16:30 Efektywna współpraca z promotorem
16:45 – 19:00 Jak sprawnie przygotować doktorat?
.

Marta Kozakiewicz 
Przewodnicząca PTSF Oddział Wrocław

Dzień I 17:20- 18:o00
A Zanim DOGtorat to?
prezentacja możliwości rozwoju naukowego przed rozpoczęciem studiów doktoranckich

Wiceprzewodnicząca ds. Marketingu Studenckiego Towarzystwa Naukowego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Dzień I 17:20 – 18:00
A Zanim DOGtorat to?
prezentacja możliwości rozwoju naukowego przed rozpoczęciem studiów doktoranckich

.

 Magdalena Król
Studenckie Towarzystwo Diagnostów
Laboratoryjnych UMW

Dzień I 17:20 – 18:00
A Zanim DOGtorat to?
prezentacja możliwości rozwoju naukowego przed rozpoczęciem studiów doktoranckich

Mgr Ewa Kapela
Dzień II 15:00-19:00

Bibliotekarz w Oddziale Informacji Naukowej i Bibliografii Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
.

Justyna Zawada

Mgr Justyna Zawada 
Dzień II 15:00-19:00

Bibliotekarz w Oddziale Informacji Naukowej i Bibliografii Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Koordynator projektu Mendeley Institutional.
.

SPECJALNA PROMOCJA!
Posiadamy pulę darmowych wejściówek! Tylko teraz zapisując się na konferencje i warsztaty płacisz 0 zł! Pula darmowych wejściówek jest ograniczona!
Każdy uczestnik:
– Jest zobowiązany do zarejestrowania się za pomocą formularza dostępnego na stronie i potwierdzenia obecności na prelekcji/warsztatach
– Otrzyma zestaw materiałów konferencyjnych
– Może korzystać z darmowej strefy gastronomicznej
– Otrzyma certyfikaty uczestnictwa – zarówno w konferencji jak i wybranych szkoleniach.

W razie pytań napisz do nas : joanna.gauza@compani.pl

Wypełnij formularz i zapisz się na II Wrocławskie Dni Doktoranta!

Imię i nazwisko*

Adres email*

Uczelnia*

Jestem:
StudentemDoktorantem

Chce wziąc udział w:
Pierwszym dniuDrugim dniu

zapisy doktorantów